داستان کوتاه

داستان کوتاه

چاپ اول: 1389

چاپ دوم: 1393

مترجم: نیلوفر نیکرام

 این کتاب مشتمل بر نه فصل بوده که فصل اول به اختصار و در عین حال به بهترین نحو به ارائه تاریخچه ای از داستان کوتاه، عناصر و خصوصیات آن پرداخته است. به جرأت می توان ادعا نمود که هشت فصل دیگر مجموعه ایی است از بهترین نمونه های داستان کوتاه از برجسته ترین و تحسین شده ترین نویسندگان و ادبیات جهان نظیر فرانتس کامکا، ادگار آلن پو، ناتانیل هاثوورن، آلبرکامو، جیمزجویس، شرلی جکسن و دیوید هربرت ریچارد لارنس.

کتاب

 

کتاب


منبع این نوشته : منبع
داستان ,کوتاه ,داستان کوتاه